KK 9-1 BL

Klinovacie kladivá
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás »

KK 9-1 BL

Pneumatické klinovacie kladivo


Pneumatické klinovacie kladivo sa používa v kamenárskych prevádzkach pre delenie kamenných blokov a k ostatnému opracovaniu kameňa. Vzhľadom k vznikajúcej prašnosti je nutné pri práci používať účinné odsávanie, prípadne doplniť kladivo odsávacím nástavcom. Klinovacie kladivo je konštruované pre pracovný pretlak 0,4 až 0,7 MPa. Stlačený vzduch je privádzaný cez spúšťací ventil do šúpátkového rozvodu, ktorý striedavo plní horný a spodný priestor valca a uvádza piest do priamočiareho vratného pohybu. V spodnej úvrati udrie piest do stopky nástroja a odovzdá mu energiu, ktorá prostredníctvom nástroja vykoná prácu. Spotrebovaný vzduch odchádza cez tlmič hluku. Nástroj s kónickou stopkou (1:12 alebo 1:10) zapadá do výmenného puzdra držaného maticou.

 

Technické údaje Jednotka KK 9-1 BL
Hmotnosť kg 9
Rozmery š × d mm 350 x 275
Spotreba vzduchu m3.min-1 1,1
Stopka pracovného nástroja mm # 16,4 1:12
Prevádzkový tlak vzduchu bar 4–7
Pripojovací závit R ¾“