Saňové vŕtacie kladivá

Saňové vŕtacie kladivá

VKS 45
saňové vŕtacie kladivo


VKS 80
saňové vŕtacie kladivo


HVKS 125-1 PV
saňové vŕtacie kladivo