VKS 45

Saňové vŕtacie kladivá
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás »

VKS 45

Saňové vŕtacie kladivo


Vŕtacie kladivo patrí do váhovej kategórie stredne ťažkých saňových vŕtacích kladív. Je určené na vŕtanie vrtov na účely razenie a dobývanie pomocou techniky pre sektory rudného a uhoľného baníctva, dobývanie kameňa pri stavbách základov, ciest a železníc. Kladivo je hlavnou súčasťou strojného celku, ktorý musí ešte pozostávať minimálne zo zdroja stlačeného vzduchu, olejovača, ovládacieho panela a nosiča kladiva. Najväčší priemer vrtu je 45 mm do dĺžky 10 metrov.

Vŕtacie kladivo je konštruované ako príklepné s natáčaním vŕtacej tyče odvodeným od pohybu piestu a pre pracovný pretlak 0,4-0,6 MPa. Vzduch od prívodného kolena je vedený ku krúžkovému rozvodu a týmto rozvádzaný striedavo nad a pod hlavu piestu. Pri úderná zdvihu odovzdá piest svoju kinetickú energiu vŕtacie tyči, ktorá prostredníctvom vŕtacie korunky vykoná prácu. Pri spätnom zdvihu je skrutkový unášač zablokovaný západkovým mechanizmom a piest je nútený pri svojom pohybu vykonať natočenie vŕtacej tyče skrutkovicou na skrutkovom unášači. Vŕtacia tyč sa otáča vľavo pri pohľade smerom k vrtu.

 

Technické údaje Jednotka VKS 45
Hmotnosť kg 45
Rozmery š × d mm
Spotreba vzduchu m3.min-1
Stopka nástroja mm #25×159
#25×108
#22×108
Prevádzkový tlak bar 4–7