Jadrové vŕtanie

Jadrové vŕtanie
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás »

JADROVNICE, JADROVACIE KORUNKY
A VŔTACIE TRUBKY PRE GEOLÓGIU


Dodávame kompletný sortiment pre jadrové vŕtanie podľa:
Českého štandardu » korunky podľa ON 450867
» jadrovnice podľa ON 451220
» prechodové spojníky
» vŕtacie trubky CSS
Štandard GOST » korunky podľa GOST 11108-70 a GOST P 51639-2000 pre vrty veľkého priemeru
» jadrovnice podľa GOST 6238-77, GOST P 51682-2000
» prechodové spojníky na vŕtacie trubky
» vŕtacie trubky pre geologické vrty podľa GOST 7909-56
Dvojté jadrováky série TT, T2, T6, Wire-line, W