Časté otázky

Časté otázky

Ako nabrúsime otupené vŕtacie korunky?

Produktívna rezná časť vŕtacích koruniek je väčšinou zo spekaného karbidu. Preto  bežnými korundovými brúsnymi kameňmi brúsenie neodporúčame. Tieto sa môžu použiť na brúsenie sekáčov a oškrtov do sekacích, zbíjacích a búracích kladív. Vŕtacia korunka roubíková sa brúsi brúskou so špeciálnymi diamantovými brúsnymi telieskami s guľovým, alebo balistickým profilom. Ideálne je, keď pneumatická brúska má aj vodný výplach. Takto sa zabezpečí chladenie a zachováva sa pôvodná pevnostná štruktúra rezných častí. Správne nabrúsená korunka udržuje vŕtací výkon na požadovanej úrovni. Taktiež výrazne predlžuje životnosť svoju a použitého pneumatického náradia. Presný postup je uvedený v záručnom liste ktorý dodávame s každou roubíkovou korunkou. Brúsky a brúsne diamantové telieska máme pre Vás na sklade.


Čo spravíme keď zlomím vrtnú tyč?

V závislosti od štruktúry horniny, alebo betónu sa na rôzne vŕtacie práce používa kombinácia jednobritá, viacbritá , krížová, roubíková korunka guľová a balistická a vŕtacia tyč. Najbežnejšie tyče majú upínanie 19,22,25 x 108 v dĺžkach od 500mm do 4800mm odstupňovane. Použitá pneumatická vŕtačka podľa výkonu VK 17, 19, 23 a 30 nám zadá upínanie. Konce vŕtacích tyčí sú stáčané do kužeľa 7°22´. V prípade zlomenia tyče, je možné znovu na hrotovom sústruhu stočiť tento kužeľ. Pozor, nesústružiť v jednej trieske, ale najskôr nahrubo a potom jemne stiahnuť na požadovaný rozmer. Treba dbať aj na to, aby bol dodržaný koncový rádius. Takto sa zabezpečí dobré „ nasadnutie“ vŕtacej korunky na kužeľ vrtnej tyče. V prípade, že by ste tyč na konci kužeľa ukončili bez rádiusu len úkosom, po pár metroch vŕtania sa v sedle korunky „vytemuje“ krúžok ktorý po krátkom čase „ strihne“ korunku.


Aké olejovače a oleje by sme mali použiť pre mazanie našich výrobkov?

Pre zapojenie a prácu pneumatických sekacích, zbíjacích, búracích a ponorných kladív v každom prípade doporučujeme použitie olejovač LR2, LR3 alebo olejovač a zároveň  odlučovač kondenzátu SOOR 6. Zapojenie je v poradí kompresor –olejovač, odlučovač – náradie. Olejovač a odlučovač zapojte vždy čo najďalej od kompresora a najbližšie k náradiu. Ako náplne používajte ekologické mazacie oleje napr. PNEU-EKO, TOTAL PNEUMA, alebo minerálne motorové oleje napr. PNEUMAT 46 s viskozitou podľa teploty a typu náradia. Takto vybavená sústava zabezpečí potrebný výkon, životnosť a zamedzí zamŕzaniu pri práci v nepriaznivých klimatických podmienkach. Pripájacie tlakové hadice s koncovkami 13, 16 a 20mm v dĺžkach 12,5 a 25m vrátane rýchlospojky, matice, nátrubku a prípadnej redukcie držíme pre Vás na sklade.


Aké sú bežné prevádzkové tlaky pre pneumatické náradie?

Ponorné vŕtacie kladivá pracujú podľa typu až do 20 bar. Pneumatické ručné náradie v rozsahu 4 – 7 bar. Zase podľa typu. Odporúčame tieto tlaky neprekračovať s ohľadom na životnosť náradia a tiež nástrojov.


Na základe čoho sa rozhodnúť či nasadiť pneumatické, alebo elektrické vŕtacie a búracie náradie?

Ak nemáte možnosť pripojiť náradie do elektrickej siete, nemáte zdroj-elektrocentrálu, tam nájde uplatnenie pneumatické náradie. Pre ľahké vŕtacie, sekacie a búracie práce v menšom rozsahu je vhodné elektrické náradie aj z pohľadu mobility. Bežné kotvenie, prierazy, likvidácia menších dláždených a betónových plôch všade tam nájde elektrické náradie svoje miesto. Avšak pre ťažké, náradie dlhší čas zaťažujúce nasadenie v betónoch, živičných povrchoch a stredne pevných horninách, je vhodnejšie z hľadiska životnosti a celkovej efektívnosti pneumatické náradie.