SEK 6-3 BL

Sekacie kladivá
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás »

SEK 6-3 BL

Sekacie kladivo bez veka valca


Pneumatické sekacie kladivo má všestranné použitie. Uplatnenie nachádza v oblasti stavebníctva (ľahké sekacie a búracie práce, drážkovanie, začisťovanie), zlievarenstve (čistenie odliatkov, odsekávaniu náliatkov) a opracovaniu kameňa. Stlačený vzduch je privádzaný cez spúšťací ventil do krúžkového rozvodu, ktorý striedavo plní horný a spodný priestor valca a uvádza piest do priamočiareho vratného pohybu. V spodnom úvratí uderí piest do stopky nástroja a odovzdá mu energiu úderu, ktorá prostredníctvom nástroja vykoná prácu. Spotrebovaný vzduch odchádza výfukovými otvormi v tlmiči.


Hlavné výhody
» minimum dielov,
» piest so vzduchovým vankúšom,
» znížená hlučnosť,
» jednoduchá obsluha.

Použitie
» stavebníctvo (nenáročné sekacie a búracie práce, drážkovanie, začisťovanie),
» zlievarenstvo (čistenie odliatkov, odsekávanie odliatkov),
» opracovanie kameňov.

 

Technické údaje Jednotka SEK 6-3 BL
Hmotnosť kg 5,7
Rozmery š × d mm 215 x 350
Spotreba vzduchu m3.min-1 0,6
Stopka pracovného nástroja mm
Prevádzkový tlak vzduchu bar 4–7
Pripojovací závit G ½“