PK 2, 3, 4

Pechovacie kladivá
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás »

PK 2, 3, 4

Pechovacie kladivo


PK2, PK3, PK4 sa odlišujú dĺžkou rukoväte. Konštrukčné usporiadanie zabezpečuje maximálne možné množstvo zhodných súčastí. Prívodná hadica vzduchu sa pripojí k hornej časti ubíjačky. Spúšťanie a zastavovanie sa deje spúšťadlom. Stlačením spúšťadla prúdi stlačený vzduch cez rozvod do valca, kde uvedie do pohybu piest, na ktorom je upevnené vtláčadlo. Vratný pohyb piestu je samočinne riadený tak, že striedavo privádza stlačený vzduch nad a pod piest.

Všetky uvedené rady majú zhodnú konštrukciu kladiva a teda zhodné parametre. Kladivá sa navzájom odlišujú rozdielnou dĺžkou rukoväte podľa požiadavky zákazníka na spôsob práce (utláčaním na zemi, do formy, alebo na stole).


Pneumatické utĺkacie kladivá PK 2, 3, 4 sa užívajú k utláčaním formovacích materiálov, najmä vo zlievarenskéj technike a všade tam, kde sa pechujú sypké hmoty. Vyznačujú sa ľahkou ovládateľnosťou, prevádzkovou spoľahlivosťou a zníženou úrovňou vibrácií prenášaných na obsluhu.

 

Technické údaje Jednotka PK 2 PK 3 PK 4
Hmotnosť kg 4,9 4,9 4,9
Rozmery š × d mm
Spotreba vzduchu m3.min-1 0,3 0,3 0,3
Prevádzkový tlak bar 4–6 4–6 4–6
Pripojovací závit mm R ¾“ R ¾“ R ¾“