SKA 12-DZ

Zbíjacie kladivá
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás »

SKA 12-DZ

Pneumatické zbíjacie kladivo s tlmením vibrácií


Príklepová časť (valec s rozvodom a piestom) je suvne uložená v ovládacej časti (rukoväť, matica a trubka) a neprichádza do styku s rukami obsluhy. Ovládacia časť je voči príklepovej časti v axiálnom smere odpružená pneumatickou a mechanickou pružinou. Proti vzájomnému pootočeniu sú obe časti zaistené perom a proti vysunutiu matice. Stlačený vzduch je privádzaný do priestoru rozvodu spúšťacím ventilom. Rozvod striedavo plní horný a spodný priestor valca a uvádza piest do priamočiareho vratného pohybu. Vo spodnom úvratí uderí piest do stopky nástroje a odovzdá mu energiu, ktorá je nástrojom využitá k rozpojovaniu materiálu. Vyfukovaný vzduch odchádza výfukovými otvormi v tlmiči hluku, ktorý je možné natáčať do aretovaných polôh a tým smerovať výfukový vzduch tak, aby neobťažoval a neohrozoval obsluhu a okolie. Vplyvom suvného uloženia valca v rukoväti a jeho odpruženia pružinami sa na rukoväti neprenáša kmitanie v plnej výške, ale výrazne znížené. Kladivo je vybavené integrovaným olejovačom, ktorý zaisťuje správne mazanie. Pracovný nástroj kladiva je istený so západkou.Hlavné výhody
» robustná konštrukcia, minimum dielov,
» vysoká energia úderu.

Použitie
» bežná demolácia,
» rozpojovanie menej a stredne pevných hornín a materiálov ako je betón alebo živičné vozovky.

 

Technické údaje Jednotka SKA 12-DZ
Hmotnosť kg 15
Energia úderu J 38
Počet úderov Hz 18
Spotreba vzduchu m3.min-1 1
Prevádzkový pretlak vzduchu MPa 0.4 – 0.7
Celková priemerná vážená hodnota vibrácií m.s-2 3.79
Garantovaná hladina akustického výkonu dB 101
Dĺžka mm 644
Šírka mm 180
Prívodná hadica mm Js 13, 16, 20
Pripojovací závit G 3/4″ Rýchlospojka
Stopka pracovného nástroja mm #22×82
na požiadanie #25×108

Údaje sú merané pri pretlaku vzduchu 0,6 MPa, a sú uvedené stredné hodnoty (tolerancia ±10%).

 

NAJPOUŽÍVANEJŠIE PRÍSLUŠENSTVO

VIAC ÚČELOVÉ HADICE
hadice


Automatický odlučovač vody AOV3
odlučovače, olejovače


OLEJ PERMON Zimný P22
oleje