KT 130

Tunelovacie kladivá
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás »

KT 130

Tunelovacie kladivo


KT je pneumatické priamočiare úderné náradie, ktoré sa údermi piestu na korunku a zovretím pretláčanej zeminy posúva priamočiaro v smere, ktorý mu bol pri zavedení určený. KT je hadicami č.I a č.II, ktoré sú spojené bajonetovým uzáverom, napojené na kompresor. Ovládacím kohútikom na kompresore alebo SOOR sa KT spúšťa alebo zastavuje. Stlačený vzduch prúdi hadicami cez závitovú rúrku do priestoru valca. Rozvod vzduchu do pracovných priestorov kladiva je zaistený piestom. Stlačený vzduch uvedie do pohybu piest, ktorý svoju údernú energiu odovzdá korunke a valcami. Korunka rozráža zeminu, ktorá sa okolo plášťa KT zhutní a tým zadrží kladivo v dosiahnutej polohe až do ďalšieho úderu. Okrem pohybu vpred umožňuje konštrukcia kladivá aj pohyb vzad (Núdzové použitie).

Pneumatické tunelovacie kladivo KT je určené k pretláčaniu priechodných alebo slepých vodorovných a šikmých otvorov vo zhutnitelných zeminách. Umožňuje mechanizovat pretláčanie dier v zemine pri ukladaní inžinierských sietí. Je vybavené spätným chodom s obmedzeným použitím. Dĺžka pretláčania do 50m. Neodporúča sa používať kladivo v zemine obsahujúce cudzie telesá, kaverny a iné prekážky. Tiež sa neodporúča použitie kladiva v sypkých, zvodnených, skalných a zamrznutých zeminách.

 

Technické údaje Jednotka KT 130
Hmotnosť kg 114
Priemer mm 130
Frekvencia úderov 1· min-1 300
Spotreba vzduchu m3.min-1 2,2
Pripojovací rozmer mm rýchlospojka
Prevádzkový tlak bar 4–6