SEK 6-3 CA

Sekacie kladivá
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás »

SEK 6-3 CA

Sekacie kladivo s vekom valca


Pneumatické sekacie kladivo má všestranné použitie. Uplatnenie nachádza v oblasti stavebníctva (ľahké sekacie a búracie práce, drážkovanie, začisťovanie), zlievarenstve (čistenie odliatkov, odsekávaniu náliatkov) a opracovaniu kameňa. Stlačený vzduch je privádzaný cez spúšťací ventil do krúžkového rozvodu, ktorý striedavo plní horný a spodný priestor valca a uvádza piest do priamočiareho vratného pohybu. V spodnom úvratí uderí piest do stopky nástroja a odovzdá mu energiu úderu, ktorá prostredníctvom nástroja vykoná prácu. Spotrebovaný vzduch odchádza výfukovými otvormi v tlmiči. Nástroj je zabezpečený proti vypadnutie zo sekacieho kladiva vekom s vyfrézovanými otvormi pre použitie širších sekáčov.


Hlavné výhody
» minimum dielov,
» piest so vzduchovým vankúšom,
» znížená hlučnosť,
» jednoduchá obsluha.

Použitie
» stavebníctvo (nenáročné sekacie a búracie práce, drážkovanie, začisťovanie),
» zlievarenstvo (čistenie odliatkov, odsekávanie odliatkov),
» opracovanie kameňov.

 

Technické údaje Jednotka SEK 6-3 CA
Hmotnosť kg 5.9
Energia úderu J 9.5
Počet úderov Hz 29.5
Spotreba vzduchu m3.min-1 0.82
Prevádzkový pretlak vzduchu MPa 0.4 – 0.7
Celková priemerná vážená hodnota vibrácií m.s-2 9.87
Garantovaná hladina akustického výkonu dB 104
Dĺžka mm 407
Šírka mm 191
Prívodná hadica mm Js 13
Pripojovací závit G 1/2″ Rýchlospojka
alebo nátrubok Js 13
Stopka pracovného nástroja mm #19×50

Údaje sú merané pri pretlaku vzduchu 0,6 MPa, a sú uvedené stredné hodnoty (tolerancia ±10%).