SEK 4-1 CA

Sekacie kladivá
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás »

SEK 4-1 CA

Sekacie kladivo s vekom valca


Pneumatické sekacie kladivo má všestranné použitie. Uplatnenie nachádza v oblasti stavebníctva (ľahké sekacie a búracie práce, drážkovanie, začisťovanie), zlievarenstve (čistenie odliatkov, odsekávaniu náliatkov) a opracovaniu kameňa. Stlačený vzduch je privádzaný cez spúšťací ventil do krúžkového rozvodu, ktorý striedavo plní horný a spodný priestor valca a uvádza piest do priamočiareho vratného pohybu. V spodnom úvratí uderí piest do stopky nástroja a odovzdá mu energiu úderu, ktorá prostredníctvom nástroja vykoná prácu. Spotrebovaný vzduch odchádza výfukovými otvormi v tlmiči. Nástroj je zabezpečený proti vypadnutie zo sekacieho kladiva vekom s vyfrézovanými otvormi pre použitie širších sekáčov.


Hlavné výhody
» minimum dielov,
» piest so vzduchovým vankúšom,
» znížená hlučnosť,
» jednoduchá obsluha.

Použitie
» stavebníctvo (nenáročné sekacie a búracie práce, drážkovanie, začisťovanie),
» zlievarenstvo (čistenie odliatkov, odsekávanie odliatkov),
» opracovanie kameňov.

 

Technické údaje Jednotka SEK 4-1 CA
Hmotnosť kg 4,5
Rozmery š × d mm 215 × 353
Spotreba vzduchu m3.min-1 0,2
Stopka pracovného nástroja mm #19 × 50 1)
Prevádzkový tlak vzduchu bar 4–7
Pripojovací závit G ½“

1) Iná stopka nástroja na požiadanie.