Znížené vybrácie

Ručné vŕtacie kladivá so zníženými vibráciami

VKA 17-B
ručné vŕtacie kladivo
so zníženými vibráciami


VKA 17-C
ručné vŕtacie kladivo
so zníženými vibráciami


VKA 19
ručné vŕtacie kladivo
so zníženými vibráciami


VKA 23
ručné vŕtacie kladivo
so zníženými vibráciami