VK 30

Ručné vŕtacie kladivá
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás »

VK 30

Ručné vŕtacie kladivo klasickej konštrukcie


Pneumatické vŕtacie kladivo je zaradené do váhovej kategórie stredne ťažkých vŕtacích kladív a používa sa pre vŕtanie vrtov pre trhacie práce v horninách rôznych tvrdostí, predovšetkým v doloch, ďalej pri stavbách ciest a železníc, v stavebníctve a pod. Vŕtacie kladivo je určené pre vŕtanie z pneumatickej podpery.

Kladivo sa ovláda šúpátkom, umiestneným v hlave valca a má štyri aretačné polohy. Poloha 1 – zatvorené (páka šúpátka kolmá k osi kladiva), poloha 2 – pomalý chod pre navrtávanie (páka šúpátka smerom vpred o cca 45°), poloha 3 – plný chod (páka šúpátka vpred – rovnobežne s osou kladiva), poloha 4 – prefuk vývrtu (páka šúpátka späť smerom k obsluhe). Natočením šúpátka sa otvorí otvor spojujúci prívodné koleno s rozvodom. Týmto otvorom prúdi vzduch do rozvodu, ktorým je striedavo plnený horní a spodní priestor valca. Tým sa uvedie do pohybu piest, ktorý svojou údernou energiou odovzdá stopke vŕtacej tyče. Piest pri svojom pohybe pootáča vŕtacou tyčou. Pootáčanie umožňuje systém – šroubový unášač, západky, rohátka, matice unášače a vrtákové puzdro s unášacou maticou. Vŕtacia tyč je proti vypadnutiu zaistená trmeňovou pružinou. Pri polohách „pomalý chod“ a „plný chod“ je automaticky otvorený prietok stlačeného vzduchu do trubky vzduchového výplachu a súčasne je ovládaný ventil, ktorý riadi prietok výplachovej vody do trubky vodného výplachu.


Hlavné výhody
» robustná konštrukcia,
» jednoduchá údržba,
» vysoký výkon a životnosť.

Použitie
» trhacie práce vŕtanými náložami v doloch,
» stavby ciest a železníc,
» stavebníctvo.

 

Technické údaje Jednotka VK 30
Hmotnosť kg 26
Rozmery š × d mm 280 × 720
Spotreba vzduchu m3.min-1 4,0
Stopka nástroja mm # 22 × 108
Prevádzkový tlak bar 4–6