PS 4-1

Pneumatické škrabky
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás »

PS 4-1

pneumatická škrabka


Pneumatická škrabka na základe voľby nástrojov nachádza široké uplatnenie: v stavebníctve – ľahké búracie práce, drážkovanie, orovnávanie, prierazy, odstraňovanie omietok a všetkých druhov podlahových obkladov, ale aj v ďalších odvetviach – lúpanie kôry zo stromov atď., začisťovanie v zlievárňach a asfaltových povlakov z vozoviek.

Škrabka je určená pre pracovný pretlak 0,4-0,6 MPa (tlak je možné znížiť podľa tvrdosti sekaného materiálu ). Stlačený vzduch je privádzaný do spúšťacieho mechanizmu, cez ktorý po stlačení páčky prúdi rúrkou do prípojky. Z prípojky vzduch prúdi do rozvodu, ktorý striedavo plní horný a spodný priestor valca a uvádza piest do priamočiareho vratného pohybu. V spodnej úvrati udrie piest do stopky nástroja a odovzdá mu energiu úderu, ktorá prostredníctvom nástroja vykoná prácu. Nástroj je zaistený proti vypadnutiu zo škrabky strmeňovou pružinou. Spotrebovaný vzduch odchádza výfukovými otvormi v tlmičmi hluku. Závitové spojenie valca s prípojkou je poistené lepiacim a tesniacim tmelom LOCTITE 243.

 

Technické údaje Jednotka VK 30
Hmotnosť kg 4,6
Rozmery š × d mm 113×775 + 420 + 420
Spotreba vzduchu m3.min-1 0,2
Stopka nástroja mm # 19 × 50
Prevádzkový tlak bar 4–7