PK 11

Pechovacie kladivá
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás »

PK 11

Pechovacie kladivo


PK9 a PK11 sú ubíjacie kladivá s rozdielnym výkonom vo váhových kategóriách 9 a 11 kg. Kladivá sú vybavené účinným tlmením vibrácií prenášaných na ruky obsluhy. Konštrukčné usporiadanie zabezpečuje maximálnu možné množstvo zhodných súčastí. Prívodná hadica vzduchu sa pripojí k hornej časti ubíjačky. Spúšťanie a zastavovanie sa deje spúšťadlom. Stlačením spúšťadla prúdi stlačený vzduch cez rozvod do valca, kde uvedie do pohybu piest, na ktorom je upevnené vtláčadlo. Vratný pohyb piestu je samočinne riadený tak, že striedavo privádza stlačený vzduch nad a pod piest.

Pneumatické utĺkacie kladivá PK9 a PK11 sa užívajú k utláčaním formovacích materiálov, najmä vo zlievarenské technike a všade tam, kde sa pechujú sypké hmoty. Vyznačujú sa ľahkou ovládateľnosťou, prevádzkové spoľahlivosťou a zníženou úrovňou vibrácií prenášaných na obsluhu.

 

Technické údaje Jednotka PK 11
Hmotnosť kg 10,5
Rozmery š × d mm 80 × 1345
Spotreba vzduchu m3.min-1 0,55
Prevádzkový tlak bar 4–6
Pripojovací závit mm R ¾“