P 1

Pechovacie kladivá
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás »

P 1

Pechovacie kladivo


P1 je konštruované pre pracovný pretlak vzduchu 0,4-0,6 MPa. Stlačený vzduch je privádzaný spúšťacím ventilom do priestoru rozvodu, ktorý striedavo plní horný a spodný pracovný priestor valca a uvádza piest s zatláčadlom do priamočiareho vratného pohybu. V spodnej úvrati udrie vtláčadlo upevnené závitom a maticou na piestu do pechovaného materiálu a vykoná deformačné prácu a zhutnenie materiálu. Vyfukovaný vzduch je z pracovných priestorov valca vyfukovaný bočnými výfukovými otvormi von z pneumatického kladivá.

Pneumatické kladivo typu P 1 sa používa na utláčaním formovacích materiálov, najmä v zlievarenstve. Je obzvlášť vhodná na prácu na stole alebo na malé plochy, napr. k utláčaním malých jadrovníkov a pod.

 

Technické údaje Jednotka P 1
Hmotnosť kg 2,5
Rozmery š × d mm 65 × 320
Spotreba vzduchu m3.min-1 0,2
Prevádzkový tlak bar 4–6
Pripojovací závit mm R ¾“