SOOR

Olejovače, odlučovače
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás »

SOOR

Súprava – odlučovač vody a olejovač


Súprava Odlučovač – Olejovač – Rozdeľovač (ďalej len SOOR) pozostáva z odlučovača vody pevne spojeného s rámom, ktorý umožňuje spustenie SOOR do pracovnej polohy, automatického ventilu na odpúšťanie vody a vstupného a výstupného hrdla (obe Js 25) s vonkajším závitom G 1″. Vstupným hrdlom prúdi do odlučovača vody stlačený vzduch, ktorého prúd je šnekom privarený na vnútornú stenu nádoby usmernený tak, že z neho odlučuje kondenzát (vodu). Tlakom prúdiaceho vzduchu je uzavretý aj odpúšťací ventil. Po odpojení alebo uzavretí zdroja stlačeného vzduchu a odvetranie celej sústavy (odpojením alebo spustením spotrebiča), poklesne tlak v kondenzačnej nádobe SOOR, pružina nadvihne ventil a nahromadená voda voľne vytečie.

Súprava je určená na odlučovanie a automatické odpúšťanie kondenzátu (vody) z rozvodnej siete stlačeného vzduchu, určeného na pohon rôznych spotrebičov. Týmto sa zvyšuje výkon, životnosť a potláča zamŕzaniu týchto spotrebičov. Ďalej sa súprava používa na mazanie pneumatického náradia, ktoré nemá vlastné mazacie zariadenia.

 

Technické údaje Jednotka ODLUČOVAČ OLEJOVAČ
Hmotnosť kg 9,5 9,5
Prevádzkový tlak MPa 0,3 – 0,9 0,3 – 0,9
Skúška na tlak MPa 1,2 1,2
Vstupné hrdlo Js 25
závit G1″ vonkajší
Výstupné hrdlo 3x Js 25
závit G1″ vonkajší
Objem kondenzačnej nádoby dm3 4,7 0,77
Prietok vzduchu m3min-1 max. 6 10,2
Priemerný čas olejovania
(podľa prietoku vzduchu s olejem)
hod. cca 8
Rozmery v x š × h mm 502 × 282 × 632