Úvodná stránka

 

Referencie

Za roky našej činnosti sme spolupracovali a stále aj pracujeme s firmami ako sú Hornonitrienske bane Handlová, Cígeľ, Nováky; Slovenská banská spoločnosť s.r.o. Hoduše – Hámre; Kameňolomy a štrkopiesky Zlaté Moravce; Holcim betón s.r.o.; Carmeuse Slovakia (Kameňolom Včeláre); Slovmag Lubeník; SMZ Jelšava; Banské stavby Prievidza; Váhostav; Doprastav; Eurovia; Uranpres; Združenie Spiš; Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky Žilina; Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky Spišská Nová Ves; Želba; CRH; Eurotalc; Kalcit Gombasek a ďalší. S týmito partnermi máme za sebou veľké investičné akcie, na ktoré sme vyrobili a dodali desiatky tisíc kusov vrtacích, ťažobných nástrojov a náradia.

firma1

Zo za povšimnutie stoja aj projekty, na ktorých sa firma Bane-Lomy s.r.o. dodávateľsky podieľa resp. podieľala. Ide napr. o výstavbu prieskumných tunelových štolí v oblasti Žilina (Ovčiarsko, Horelica); Tunel Branisko – východný a západný portál; Tunel pod hradom Bratislava; Vodné dielo Žilina; Dialničné úseky Horná Streda – Ladce, D1 Horná Streda – Košice, rýchlostné komunikácie R1, R2 a iné.

Povrchovú ťažbu kameňa predovšetkým dolomitických vápencov a andezitov zabezpečujeme vo výrobniach-kameňolomoch po celom území SR. Sem dodávame vrtacie korunky, ponorné kladivá, vrtacie trubky, vrtné tyče a súvisiace  príslušenstvo ako tlakové hadice, olejovače, brúsky vŕtacích koruniek, rýchlospojky, nátrubky, redukcie a iné.

Tunel Branisko

Taktiež sme dodávateľmi vŕtacích nástrojov a náradia ktoré sa používajú pri odstreloch pri ťažbe kameňa, pre zakladanie stavieb, deštrukčné činnosti, vŕtanie studní a pod.