VYŤAHOVACÍ TŔŇ

Príslušenstvo
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás »

VYŤAHOVACÍ TŔŇ


Vyťahovacie tŕň je špecializovaný nástroj, ktorý sa používa na vytiahnutie spadnutého objektu z vrtu. Počas akejkoľvek fázy prevádzky sa operátori vrtné súpravy stretávajú s neočakávanými situáciami, ako je pád ponorného kladivá, prasknutá (zaseknutá) vrtná rúrka, strata gag korunky atď. Časť vybavenia, ktorá spadne do vrtu sa nazýva „ryba“ alebo „haraburdu“ a nástroj používaný na ich odstránenie je známy ako rybársky nástroj. Vyťahovacie tŕne sú klasifikované ako „rybársky nástroj“ s kužeľovou vonkajšou závitovou plochou, ktorý je navrhnutý tak, aby sa zarezal do vnútorného otvoru prasknutého dielu (rúrky). Naše vyťahovacie tŕne sú z cementované legovanej ocele zaručujúce zarezanie a vytiahnutie rôznych dielov z vrtu.